ACA 1213 a VÍTÁMVÁS CUP. Spolupráce trvá!

ACA 1213 – významný poskytovatel asistenčních služeb pro motoristy na českém trhu, bude nadále významným partnerem projektu s názvem VÍTÁMVÁS CUP. „Ano, je to tak,“ potvrzuje tuto informaci Michal Ptáček – člen výkonného výboru. „Obchodní ředitel společnosti pan Michal Otava nás informoval o tom, že již odeslal danou finanční částku na účet Střední školy F. D. Roosevelta, která je hlavním pořadatelem turnaje,“ informuje dále Michal.  „Této spolupráce si velice vážíme a jsme za ní vděční, pomáhá nám z části pokrýt rozpočet,“ zakončuje krátké povídání Michal.

 

Tomáš Pětník