PF 2011

PF 2011

 

Vážení čtenáři, dovolte, abych Vám za všechny, kteří se podílejí na fungování VÍTÁMVÁS CUPu popřál šťastné a veselé Vánoce a do Nového roku mnoho pěkných zážitků spojených nejen s VÍTÁMVÁS CUPem!

 

Za výkonný výbor Tomáš Pětník