Sportovní klub Kociánka Brno

Sportovní klub Kociánka Brno

     Sportovní klub Kociánka Brno,o.s. (dále jen SKK Brno) je organizace, která zajišťuje sportovní činnost dětí a dospělých s tělesným postižením převážně spastickým . Spolupracuje jak s ÚSP pro tělesně postiženou mládež (dále TPM) Kociánka, tak s handicapovanými sportovci a organizacemi celé české republiky.

     SKK Brno je členem České federace Spastic Handicap,o.s. , která sdružuje tělovýchovné jednoty a sportovní kluby z celé České republiky. Naši   sportovci tak získávají možnost jezdit na závody a měřit si síly s ostatními zdravotně postiženými. V případě dobrých výsledku má sportovec možnost se zúčastňovat i mezinárodních akcí.

Novinkou je možnost účasti na různých závodech zdravých atletů,cyklistů a dalších sportovních odvětví.