VÍTÁMVÁS CUP pod záštitou hejtmana i primátora!

VÍTÁMVÁS CUP pod záštitou hejtmana i primátora!

Mgr. Michal Hašek – hejtman Jihomoravského kraje a Bc. Roman Onderka MBA – dosavadní primátor statutárního města Brna. Oba mají mnoho společného. Kromě stejné politické příslušnosti jsou oba také jedni z nejvýše postavených lidí našeho regionu. A oba také rovněž v minulých dnech přijali záštitu nad projektem VÍTÁMVÁS CUP pro školní rok 2010/2011, zaslanou paní ředitelce Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Ing. Miroslavě Zahradníkové. Obě záštity zahrnují Vítámvás cup na cestách, Vítámvás Training League – pravidelný kroužek stolního hokeje a závěrečný červnový turnaj Vítámvás cup 2011.

 

Tomáš Pětník

 

Přední strana záštity podepsaná hejtmanem Jihomoravského kraje.

 

Zadní strana záštity podepsaná hejtmanem Jihomoravského kraje.

 

Záštita pdepsaná primátorem města Brna.